پنل ثبت سریال قرعه کشی

لطفا سریال کارت و کد ملی سرپرست را برای شناسایی وارد کنید
آدرس و شماره تماس صحیح خود را وارد نمایید

سریال کارت
کد ملی
آدرس
درج صحيح آدرس شامل استان، شهرستان، شهر، ميدان اصلي، خيابان اصلي و... الزامی مي باشد
کد پستی
تلفن همراه