درمان کارت تنها یک کارت تخفیف نیست، در واقع استفاده از یک سال تخفیف و خدمات مراکز معتبر پزشکی می باشد.


1- درمان کارت
کارت تخفیفی است که شرکت آریا الماس سپاهان مجری انحصاری صدور کارت تخفیف دفاتر پیشخوان دولت در استان اصفهان به پشتوانه کارشناسان و وکلاء دادگستری با مراکز مختلف پزشکی و پیراپزشکی در تمام شاخه های مرتبط به درمان در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرارداد منعقد نموده و تخفیفات قابل توجهی برای مشتریان و دارندگان درمان کارت در زمینه های مختلف پزشکی اخذ نموده است. که این امر سبب کاهش هزینه های پزشکی دارنده درمان کارت تا سقف 50 % میگردد.

2- مزایای درمان کارت
     1- کاهش هزینه های درمان درحوزه های مختلف پزشکی از جمله دندانپزشکی تا سقف 50 درصد
     2- کارت تخفیف درمان کارت بدون محدودیت قابل استفاده می باشد و سقف مشخصی جهت بهره مندی از تخفیف وجود ندارد. تخفیف به هر مبلغ یا میزان باشد دارنده میتواند در مدت یکسال بدون محدودیت از آن بهره مند گردد.
     3- اعتبار یک ساله ی کارت و پرداخت وجه بصورت سالیانه
     4- پوشش مراکز پزشکی و پیراپزشکی معتبر در سطح استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری
     5- بهره مندی از تخفیف مراکز تخصصی و فوق تخصصی و درمانگاهی و کلینیک های تخصصی
     6- قابلیت استفاده از درمان کارت همراه با سایر بیمه ها (تکمیلی، تامین اجتماعی، سلامت، خدمات درمانی، روستایی و غیره) بدین معنا که علاوه بر کسر تعرفه بیمه، از درمان کارت نسبت به مابقی مبلغ پرداختی توسط دارنده میتوان استفاده نمود و از تخفیف آن بهره مند شد.

3- نحوه ی استفاده و بهر مندی از تخفیف :
دارنده درمان کارت می تواند به هر کدام از مراکز طرف قرارداد شرکت آریا الماس سپاهان مراجعه نماید و از خدمات واحد مذکور بهره مند گردد و در زمان تسویه حساب با ارائه درمان کارت تخفیف مورد توافق را اخذ نماید.
به طور مثال: دارنده ی کارت به کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد درمان کارت مراجعه می نماید، اگر کلیه ی هزینه های شخص پس از کسر تعرفه بیمه های خاص مبلغ 800.000 تومان باشد و آن مرکز %50 تخفیف ارائه نماید. دارنده درمان کارت تنها مبلغ 400.000 تومان پرداخت می کند. باتوجه به دو مثال ذیل نحوه محاسبه ارائه گردیده است.

مبلغ کل فاکتور دندانپزشکی بر مبنای تعرفه نظام پزشکی 1.000.000 تومان
کسر می شود بیمه تکمیلی خاص یا تامین اجتماعی و غیره 200.000 تومان
مانده فاکتور 800.000 تومان
کسر می شود 50% تخفیف درمان کارت 400.000 تومان
پرداختی دارنده کارت (مشتری) 400.000 تومان
مبلغ کل فاکتور پزشک متخصص بر مبنای تعرفه نظام پزشکی 20.000 تومان
کسر می شود بیمه تکمیلی خاص یا تامین اجتماعی و غیره 4.000 تومان
مانده فاکتور 16.000 تومان
کسر می شود 40% تخفیف درمان کارت 6400 تومان
پرداختی دارنده کارت (مشتری) 9.600 تومان

توجه داشته باشید که مبلغ تخفیف بر اساس تعرفه نظام پزشکی محاسبه و پرداخت می گردد

لذا امکان اعلام قیمت های متفاوت از سوی مراکز طرف قرارداد امکان پذیر نمی باشد


درمان کارت تکمیل کننده بیمه ها: اما درمان کارت بیمه نیست